Eğitim Fakültesi Akademisyenlerine Yönelik “Bilimsel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Projeleri” Toplantısı

Teknoloji ve Proje Destek Birim Yürütücü Sekreteri & Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız tarafından, 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 14.30’da Basın Ekspres Yerleşkesi Konferans Salonu’nda Eğitim Fakültesi akademisyenlerine yönelik “Bilimsel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Projeleri” başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
 

İİBF Akademisyenlerine Yönelik “Bilimsel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Projeleri” Toplantısı

Teknoloji ve Proje Destek Birimi Yürütücü Sekreteri & Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerine yönelik 14 Haziran 2022 Salı günü saat 13.00'te Basın Ekspres yerleşkesinde “Bilimsel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Projeleri” başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Projelerin başvuru ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi verilen toplantıda, proje yazımında dikkat edilecek hususlara değinildi.     

“Bilimsel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Projeleri Bilgilendirme Toplantısı” 

Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) tarafından, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Microsoft Teams üzerinden üniversitemizin tüm akademik personeline yönelik olarak “Bilimsel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Projeleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Rektör Yardımcımız ve TPDB Birim Başkanı Prof. Dr. Sinan Alçın’ın açılışını yaptığı toplantıda; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü & TPDB Yürütücü Sekreteri Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız projelerin yazımı, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

BİLSAP 2021 İkinci Dönem Başvuru Süreci

Üniversitemizin Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı (BİLSAP) Yönergesine (26 Aralık 2019 tarih ve 2019-2020/5 no.lu toplantısı 1 no.lu Senato kararı) göre, 2021 takvim yılı BİLSAP teşvik ödülleri başvuruları ikinci döneminde, 1 Mart 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal faaliyetler için başvurular 6 Eylül-21 Eylül 2021 tarihleri arasında bilsap2021@iku.edu.tr  adresine e-posta ile yapılacaktır.

Akıllı Uzmanlaşma ve Kurtarma Hakkında Ortak JRC-CoR Web Semineri

"Akıllı uzmanlaşma ve kurtarma hakkında ortak JRC-CoR web semineri-Joint JRC-CoR webinar on smart specialisation and the recovery". 15 Nisan 2021 tarihinde, Ortak Araştırma 3/3 Konu: ARGE ana başlığı altında AB Komisyonu tarafından yakın döneme ilişkin yapılması planlanan etkinliklere ve açılacak farklı duyurulara ilişkin bilgiler hk.

2021 AB Konferansı: Temel Politika Sorunlarının Üstesinden Gelmek için Disiplinlerarası İşbirliği

22/11/2021-26/11/2021- "Politika desteği için modelleme üzerine, 2021 AB Konferansı: temel politika sorunlarının üstesinden gelmek için disiplinlerarası işbirliği-2021 EU Conference on modelling for policy support: collaborating across disciplines to tackle key policy challenges" (çevrimiçi). Konferans, politika oluşturmayı desteklemek için "modeller"i kullanırken ortak zorlukları ve çözümleri belirlemek için araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getirmektedir.