BAP Projeleri

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından desteklenen projelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;  

BAP PROJELERİ

Bölüm/Birim Proje Türü Proje Kodu Proje başlığı Başvuru Yılı Kabul/Red Durum

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

BAP

İKÜ-BAP1801

Akciğer basınçlarının invasiv olmayan yöntemler ile kestirilmesi amacıyla akciğer basınçları ve akciğer sesleri arasındaki ilişkinin modellenmesi

2018

Kabul

Tamamlandı

Uluslararası İlişkiler

BAP

İKÜ-BAP1802

Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi

2018

Kabul

Tamamlandı

Girişimcilik

BAP

İKÜ-BAP1902

Girişimci Üniversite Kavramı, Öğrenciler ve Girişimcilik Desteklerinin Verimliliği Üzerine Bir Araştırma

2019

Kabul

Tamamlandı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

BAP

İKÜ-BAP2002

Baskılı devre kartları için düşük
maliyetli otomatik kusur tespit sisteminin geliştirilmesi

2020

Kabul

Tamamlandı

Matematik-Bilgisayar

BAP

İKÜ-BAP2003

Doğal Dil İşleme Teknikleri İle Finansal Problemlerdeki Tahminci Yöntemlerin Performanslarının Artırılması

2020

Kabul

Tamamlandı

İnşaat Mühendisliği

BAP

İKÜ-BAP2006

Farklı Zemin Türlerinde
Değişik Isıtma Teknikleri ile Belirlenen Plastisite Özelliklerinin Kayma Mukavemeti Üzerindeki
Etkileri

2020

Kabul

Tamamlandı

Girişimcilik

BAP

İKÜ-BAP2001

Avus – Aydınlatmalarının Kontrolünde
Akıllı Güç Devrelerinin Sağlayacağı Fayda Üzerine Bir Araştırma

2020

Kabul

Tamamlandı

Beslenme ve Diyetetik

BAP

İKÜ-BAP2004

Üniversite Öğrencileri Tarafından En Çok Tüketilen Sıcak İçeceklerin Antioksidan Kapasitesi, Fenolik Madde ve Kafein İçeriklerinin Belirlenmesi

2020

Kabul

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

BAP

İKÜ-BAP2005

Bor stresi altında yaşayan Puccinella distans bitkilerinde proteomik analizler

2020

Kabul

Tamamlandı

Beslenme ve Diyetetik

BAP

İKÜ-BAP2009

Depolama ve pişirme işlemlerinin ıspanak sebzesinin toplam fenol içeriği ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisinin belirlenmesi

2020

Kabul

Tamamlandı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

BAP

İKÜ-BAP2008

Gelecek Nesil, Sağlıklı Çocuk-Adolesan Çağ

2020

Kabul

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

BAP

İKÜ-BAP2010

Mutant Çeltiklerde (Oryza sativa) Tuzluluğa Tolerans ile ilgili miRNA'ların Belirlenmesi

2020

Kabul

Tamamlandı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

BAP

İKÜ-BAP2007

Gelecek Nesil, Sağlıklı Çocuk-İlköğretim Çağı

2020

Kabul

Devam

Bilgisayar Mühendisliği

BAP

İKÜ-BAP2012

İş stresine bağlı etkilerin ve duygusal reaksiyonların analizi için fizyolojik ve çevresel sinyal tabanlı deneyim örnekleme çerçevesi

2020

Kabul

Tamamlandı

İnşaat Mühendisliği

BAP

İKÜ-BAP2101

Modüler Bina Yapılarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Entegrasyonunun Yaşam Döngüsü Maliyet Bazlı İncelenmesi

2020

Kabul

Tamamlandı

İnşaat Mühendisliği

BAP

İKÜ-BAP2102

Gıda Ambalajlamada Kullanılabilecek Kurkumin ve
Zeytin Yaprağı Ekstresi Katkılı Yenilebilir Anti-Bakteriyel Filmlerin Hazırlanması

2021

Kabul

Devam

Fizik

LTP

İKÜ-BAP2104

Fulguritin Spektroskopik Yöntemlerle Yapısal Karakterizasyonu

2021

Kabul

Tamamlandı

Hemşirelik

BAP

İKÜ-BAP2103

Hemşirelik Eğitiminde Öğrenci Değerlendirme Stratejisi: Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavı

2021

Kabul

Tamamlandı

Endüstri Mühendisliği

BAP

İKÜ-BAP2201

Marmara Denizi'nde Görülen Müsilajın Balıkçılık, Turizm ve Deniz Taşımacılığı Üzerine Etkilerinin Sistem Dinamiği Yaklaşımı ile İncelenmesi

2021

Kabul

Devam

İnşaat Mühendisliği

BAP

İKÜ-BAP2202

Temel Deformasyonlarının Rastgele Alan Zemin Özellikleriyle Sayısal Analizi

2021

Kabul

Tamamlandı

İnşaat Mühendisliği

BAP

İKÜ-BAP2203

Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmin Edilen Zemin Geoteknik Özelliklerinin Deneysel Kontrolü: İstanbul İli Avrupa Yakası Güneyi Zeminleri Hakkında İncelemeler

2021

Kabul

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

LTP

İKÜ-BAP2204

Ranolazine ve Flecanide’in Üçlü Negatif Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Anti-metastatik Etkisi

2021

Kabul

Devam

Uluslararası Ticaret ve Finansman

BAP

İKÜ-BAP2205

İKÜ Karbon Ayak İzi Ölçülmesi ve Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi

2022

Kabul

Devam

Uluslararası Ticaret ve Finansman

BAP

İKÜ-BAP2209

İKÜ SIFIR ATIK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS PROJESİ

2022

Kabul

Devam

İnşaat Mühendisliği

BAP

İKÜ-BAP2206

Faz Değiştirme Malzemesinin Dolgu Zeminlerde Kullanımının Donma Çözülme Davranışına Etkileri

2022

Kabul

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

LTP

İKÜ-BAP2208

Soya fasulyesinde (Glycine max (L.) Merriil) DREB transkripsiyon faktörü ve kuraklık stresi

2022

Kabul

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

LTP

İKÜ-BAP2207

Resveratrol’un Kolon Kanser Hücrelerindeki Nav1.5 Voltaj Kapılı Sodyum Kanalları Üzerine Etkisi:
Metastatik Davranış ve Apoptoz

2022

Kabul

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

BAP

İKÜ-BAP2215

Renal hücreli karsinomada AMPKα/miR-33a ekspresyonuyla ilişkili yağ asit metabolizmasının endoplazmik retikulum stresi aracılı apoptoza etkisinin araştırılması

2022

Kabul

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

LTP

İKÜ-BAP2210

miR-150 ifadesinin mezenkimal karakterlere etkisinin üç boyutlu pankreas kanseri hücre formlarında incelenmesi

2022

Kabul

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

LTP

İKÜ-BAP2211

 İyon Kanal Blokeri Antiaritmik Ajanların (Eleclazine, GS-967) Üçlü Negatif Meme Kanseri Hücrelerindeki Nav 1.5 VGSC lere Etkisi: Anti-metastatik Potansiyel

2022

Kabul

Devam

Beslenme ve Diyetetik

BAP

İKÜ-BAP2214

Alzheimer hastalığının erken döneminde hepatik sfingolipid metabolizmasının değişimi ve Siklo-Z terapötik ajanının bu değişime etkisi

2022

Kabul

Devam

Türk Dili ve Edebiyatı

LTP

İKÜ-BAP2213

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Sinestezi Örneklerinin Tespiti, Tasnifi ve Örneklerinin İncelenmesi

2022

Kabul

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

LTP

İKÜ-BAP2212

Serotonin Temelli Sperm Yıkama Medyumunun Optimizasyonu

2022

Kabul

Devam

Mimarlık

LTP

İKÜ-BAP2216

Şekil Hafızalı Malzeme Kullanımı ile Kinetik Cephe Elemanı Önerisi

2022

Kabul

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

LTP

İKÜ-BAP2217

Yazma Eserlerde Bakteriyal Topluluğun Tanımlanmasında Kültür Temelli Mikrobiyolojik ve Metagenomik Analizlerin Karşılaştırılması

2022

Kabul

Devam