İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Gülce Öğrüç ILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Safiye Nur BAĞRIAÇIK
Ece ÇAYGÖZ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
30 Temmuz 2018 / 1  
07 Ağustos 2018 / 2  
14 Ağustos 2018 / 3  
11 Kasım 2020 / 4