Vizyon & Misyon

 

Misyon:

Geleceğe yön verecek yetenekleri besleyen nitelikli öğretim ve bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetlerin artırılmasına üniversite çapında destek olmak.

Vizyon:

Öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir üniversitenin oluşumunda öncü rol oynamak.