Dokümanlar

İKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin (BAPKB) kullandığı dokümanlar, yönerge ve ilkelere aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Yönergesi e
Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Katılım Destek Programı (ULEP) Başvuru ve Değerlendirme İlkeleri e
Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı (BİLSAP) Yönergesi e
BAP Proje Başvuru Formu e
BAP Proje Protokolü e
BAP Proje Ara Rapor Formu e
BAP Sonuç Raporu Formu e

ULEP Başvuru Formu

e
ULEP Dilekçe Örneği e
ULEP Üst Yazı Örneği e
BİLSAP Başvuru Formu e
Buluş Bildirim Başvuru Formu e