Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Yönelik Destek Programı (ULEP)

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan öğretim elemanları ve idari personelin ulusal ve uluslararası bilimsel/sanatsal içerikli etkinlik/toplantılara katılmak amacıyla yapacağı seyahatlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Katılım Destek Programı Başvuru ve Değerlendirme İlkeleri" 12 Eylül 2019 tarih ve 2018-2019/33 sayılı senato toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. ULEP ilkelerine erişim için lütfen tıklayın...

Üniversitemizde 2020-2021 akademik yılında; 24 uluslararası, 17 ulusal olmak üzere toplam 41 araştırmacıya bilimsel etkinliklere katılım desteği Teknoloji ve Proje Destek Birimi Komisyonu uygunluğu ile sağlanmıştır.  

FAKÜLTE/BİRİM

ULUSAL ETKİNLİK SAYISI

ULUSLARARASI ETKİNLİK SAYISI

Fen-Edebiyat Fakültesi - 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 4
Meslek Yüksekokulu - 3
Mimarlık Fakültesi - 5
Mühendislik Fakültesi 6 8
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 1
Sanat ve Tasarım Fakültesi 1 1
ÜNİVERSİTE GENELİ 17 24