Komisyon

Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve Rektör’ün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyondur. On bir öğretim üyesinden oluşmaktadır. 

Komisyonun; 

  • Proje sonuçlarının yüksek katma değerli çıktılar oluşturmasını teşvik edecek ve kaynakların verimli ve etkinli bir şekilde kullanılmasını destekleyecek politikaları da göz önünde bulundurarak desteklenecek proje türlerini belirlemek,
  • Proje başvuru takvimini, projelerle ilgili kullanılacak formları, destek limitlerini belirlemek, 
  • Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak proje protokolünü hazırlamak, 
  • Protokol ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar vermek vb gibi pek çok görevi bulunmaktadır. 
     
1 Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız BAP Komisyon Başkanı
2 Prof. Dr. Alim Kaya Üye
3 Prof. Dr. Mehmet Üstünipek Üye
4 Prof. Dr. Remzi Tunç Mısırlıoğlu Üye
5 Prof. Dr. Murat Ermiş Üye
6 Prof. Dr. Burcu Semin Akel Üye
7 Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu Üye
8 Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi Üye
9 Dr. Öğretim Üyesi Safiye Nur Bağrıaçık Üye